สถาบันICTI..เราคือใคร?

เราเป็นหนึ่งใน 9 สถาบัน ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยยกระดับธุรกิจด้วย ICT

 

เราทำอะไรบ้าง?

- กิจกรรมสัมมนา workshop ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

- ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

- ส่งเสริม Industry 4.0
- ส่งเสริม B2B e-commerce
- ร่วมมือโครงการภาครัฐ

ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจผ่านกิจกรรม EXPO

 

 

 

 

กลุ่มเครือข่ายของเรามีใครบ้าง???

 

 กลุ่มลูกค้าสถาบันได้แก่สายงานใดบ้าง???

 

สิทธิประโยชน์ จาก ICTI Service

 

 

  

ICTI SERVICE บริการลงสื่อโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทางของ ICTI,      สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

หากท่านมี
- สินค้าหรือให้บริการด้านเทคโนโลยี
- ผลิตภัณฑ์และสินค้าธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM/ODM)

สนใจเพิ่มโอกาสในการขาย ขยายตลาดสู่ภาคอุตสาหกรรม

 

ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
✓ E-MAIL Marketing
✓ B2B e-commerce platform
✓ FB fanpage ICTIclub
✓@LINE ICTIclub
✓ Website : http://icti.fti.or.th เว็บไซส์สถาบันฯ ศูนย์รวมข้อมูลเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม

 

พิเศษเพิ่มเติม...สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริการเปิดหน้าร้านออนไลน์บน www.ftiebusiness.com ใช้งานฟรี 1 ปี

 

 

 ช่องทางประชาสัมพันธ์สำหรับ ICTI SERVICE

 

 สนใจสมัคร ICTI SERVICE กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม


https://forms.gle/SywCaKnxnynK2NMCA

 

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

              

 

 

 

 

ตัวจริงเรื่อง New Technology for Industry วางใจ “สถาบัน ICTI”