สงครามการค้าและปัญหาเศรษฐกิจโลก

สงครามการค้าและปัญหาเศรษฐกิจโลกส่งผลดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับตัวลดลง วอน
ภาครัฐปรับปรุงระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ย้ำออกมาตรการแก้ภัยแล้งด่วน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 91.7 ปรับตัว
ลดลงจากระดับ 92.3 ในเดือนพฤศจิกายน 2562

อ่าน​รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
http://iec.fti.or.th/?p=12747