ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 3 ภาษา ประจำเดือนมกราคม 2563