ผลกระทบ 45 อุตสาหกรรม จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ มาก - น้อย

ข้อเสนอ covid19