• 20 January 2020 at 16:17
  • 413
  • 0
คุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้หรือไม่ ????

ขายดี กำลังการผลิตเต็ม แต่ไม่เห็นกำไร

ไม่ทราบต้นทุนผลิตที่แท้จริง คิดต้นทุนการผลิตผิด 

ทุนจมไปกับ วัตถุดิบค้างใน Stock หรือมีของเสียเยอะ 

ลงทุนกับเครื่องจักร ระบบการผลิตราคาแพง แต่ใช้งานไม่คุ้ม

หาคำตอบได้ที่นี่.......
 
 

 หลักสูตร iRobot รุ่นที่ 3

งานอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 15 ก.พ. 2563 (60 ชั่วโมง)

ระยะการอบรม : ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ (เวลา 08.30 น. -16.00 น.)

สถานที่จัดงาน : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) กรุงเทพฯ

 

Highlights:

แนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยี Low Cost Robotics and Automation System สำหรับ SMEs

การประยุกต์ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่เหมาะสมกับตนเอง (Implementing Robotics and Automation System for SMEs)

การพัฒนาและเชื่อมต่อเครื่องมือการควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติที่สามารถ Monitor ได้อย่าง Real Time ตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ผลที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม คือ Implementation Plan and Action Plan ของตนเอง

เทคนิคการขอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนจากภาครัฐ

ที่ปรึกษาและโค้ชที่ช่วยให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร  

สำรองที่นั่ง พร้อมรับส่วนลดพิเศษ คลิก!!

 

หัวข้อการอบรม และกำหนดการ คลิก!!

++ การรันตีคุณภาพ จากผู้ผ่านหลักสูตร iRobot ถึง 2 รุ่น ++

ตอบโจทย์ทุกปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้จริง

พร้อมทีมโค้ช ที่ปรึกษาจากทุกภาคส่วน ผู้มีประสบการณ์จริง

ประโยชน์ที่ได้รับ:

1.Implementation Plan / Action Plan เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโรงงานสู่กระบวนการผลิตอัจฉริยะ (Manufacturing Intelligence)

2.ท่านจะมีที่ปรึกษา (Advisor) และพี่เลี้ยง (Coach) ในการช่วยให้คำปรึกษา วางแผนพัฒนาระบบการผลิต (Implement Planned or Action Plan Presentation) 

3.สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงงาน ให้สามารถมีองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตอัจฉริยะ (Manufacturing Intelligence) เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 

4. ได้ศึกษาดูงาน / เยี่ยมชมโรงงานชั้นนำของประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในการนำเครื่องจักรอัตโนมัติ (Smart Robots) มาใช้ในกระบวนการผลิตจริง

 

 
สำรองที่นั่ง พร้อมรับส่วนลดพิเศษ คลิก!!
หัวข้อการอบรม และกำหนดการ คลิก!!

 

ติดต่อสถาบัน ICTI  : คุณณัฐมาศ (โบนัส) 089-796-7763
Line ID : @icticlub 
E-mail : icti.connect@gmail.com