ทำไมต้อง OEE ?

OEE คือ ดัชนีชี้วัดที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมของเราว่า 
มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนและควรต้องทำการปรับปรุงหรือ แก้ไขปัญหาในเรื่องใด
บ้าง จุดด้อยหรือจุดแข็งอยู่ที่ไหน

 

การใช้ OEE ให้มีประสิทธิภาพคุณต้องทำอย่างจริงจัง สม่ำเสมอ ทำอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต เพื่อทำให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้ โดย
มีวิธีการกำจัด
 Loss ทุกรูปแบบ ด้วยการทำให้“ เป็นศูนย์  และ  ป้องกันการเกิดซ้ำ
พร้อมป้องกันล่วงหน้าได้อีกด้วย”

 

หลักสูตร iRobot รุ่นที่ 3
คุณสุทธิพงศ์ เสนาถี
วิทยากรและโค้ชผู้เชี่ยวชาญ
 Productivity Improvement

 

จัดโดยสถาบัน icti สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย