ฟรีข่าวดีสำหรับ ผปก .ลำปางและจังหวัดใกล้เคียง

สถาบัน ICTI ร่วมกับ บริษัท มิตชูบิชิ อิเล็คทริค แฟคทอรี่
ออโตเมชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดทำโครงการ
Indaustry Transformation 5 ภูมิภาค

สำหรับภาคเหนือ มีกำหนดการจัดงาน ณ จังหวัดลำปาง
ในวันอังคารที่ 4 ก.พ. 63 เวลา 08.30 – 16.00 น ณ
ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

สมัครเข้าร่วมงาน ฟรี
ติดต่อสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
คุณจินดา 083-8613514

ด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง
100 ท่านเท่านั้น