เยี่ยมชม SCG Fulfillment รอบที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว!!

 

สุด Exclusive! เยี่ยมชมคลังสินค้า Fulfillment เก็บ-แพ็ค-ส่งสินค้า ครบวงจรที่ดีที่สุดจาก SCG Logistics

พบกับ ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าสุดไฮเทค ด้วยเทคโนโลยีหยิบสินค้าอัตโนมัติและระบบบริหารจัดการคำสั่งซื้อ Order Management  System : OMS

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 
เวลา 10:00 น. – 16:00 น.
ณ คลังสินค้า รังสิต จ.ปทุมธานี

Exclusive Highlights :
- Micro Lack เทคโนโลยีหยิบสินค้าแบบอัตโนมัติ

- ระบบบริหารจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management  System : OMS) ที่สามารถสื่อสารตรงจากมาร์เก็ตเพลสได้หลายช่องทาง

- Order Picking โดยใช้ MHE หรือ Material Handling Equipment 

- ระบบ WMS หรือ Warehouse Management System การบริหารการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

- Big data เพื่อนำมาทำ Data Analytics สำหรับการทำ Inventory Management -  Stock Optimization & Demand Planning ที่มีประสิทธิภาพ

- ระบบ Barcode บันทึกข้อมูลและรายละเอียดสินค้า ใช้ระบบ FIFO หรือ First In – First Out

จำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น สมัครก่อน 6 มีนาคมนี้ เพื่อจองสิทธิ์ของท่านก่อนสิทธิ์เต็ม

Click Here! to Join Trip >> https://forms.gle/1Ej2RxUoXzfotBLPA

จัดโดย สถาบัน ICTI, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ติดต่อ : คุณอาภัสรา (เล็ก)
Mobile : 086-369-2623
E-mail : icti.connect@gmail.com
Line@ : @icticlub

สมัครคลิก