ขั้นตอน สิทธิประโยชน์ และค่าบำรุงในการสมัครสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.fti.or.th/registermember

 

>> ท่านสามารถสมัครผ่านช่องทางของสถาบัน ICTI  โดยกรอกข้อมูลเบื้องต้นตาม link

https://forms.gle/8yRGnm7fFTQN8PCG7

 

>> หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการนำส่งเอกสารการสมัครสมาชิกฯ ตามขั้นตอนต่อไป

 

>> ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ icti.connect@gmail.com  หรือ Line OA : @ICTIclub **