เปิดรับสมัครแล้ว

 หลักสูตร หลักการตลาดดิจิทัลขั้นสูง 


สำหรับผู้บริหารองค์กร ADM รุ่น 3

เข้มข้น – ได้เติมเต็มองค์ความรู้ เปิดวิสัยทัศน์ธุรกิจโลกในยุคการตลาด 4.0


เจาะลึก – ได้ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ผ่าน workshop เขียนแผน


ครบทุกมิติ – ได้พบผู้บริหารองค์กรชั้นนำ ศึกษาแนวคิด ดูกระบวนการทำงานด้านดิจิทัล


จากรุ่นหนึ่ง สู่ “รุ่นสอง” อัดแน่นกว่าเดิมทั้งเนื้อหาสาระ ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรแนวหน้าของประเทศไทย พร้อม workshop ที่ออกแบบมาเพื่อการทำการตลาดระดับองค์กรอย่างแท้จริง

ดูวีดีโอ คลิกด้านล่าง !!!!
 

** เยี่ยมชมบริษัทชั้นนำด้าน Digital Marketing พร้อม Workshop และ Coaching อย่างใกล้ชิดจากวิทยากรชั้นนำ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด

 

 ** ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรนี้ :  เจ้าของกิจการ ฝ่ายขาย  ฝ่ายการตลาด  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สื่อสารองค์กร 
 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ : 

  1. แนวคิดและการเตรียมพร้อมเมื่อองค์กรเข้าสู่ยุค Digital Transformation 

  2. แนวทางการทำการตลาดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

  3. วิธีคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการวางแผนการตลาดดิจิทัลระดับองค์กร

  4. แผนการตลาดดิจิทัลสำหรับองค์กรที่นำไปใช้ได้จริง

  5. มุมมองและประสบการณ์ตรงด้านการตลาดดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น! 

สอบถามเพิ่มเติม : คุณมาริชัย (จูเนียร์) 086-5180877, 02-345-1065, Line : icticlub