ประกาศ! เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "เชื้อไวรัส โควิด-19" ทำให้อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันด้านสุขภาพ และเพื่อตระหนักถึงการรักษาสุขอนามัยแก่ส่วนรวม

 

ทางสถาบัน ICTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงมีมาตรการการป้องกันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม /workshop/อบรมสัมมนา/ ศึกษาดูงานเยี่ยมชมของสถาบัน ICTI  ทุกท่านได้ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในงานได้อย่างปลอดภัย โดยมีมาตรการป้องกันดังนี้

 

1. จุดคัดกรองและการตรวจวัดไข้

2. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตามจุดต่างๆ

3. แจกหน้ากากผู้ร่วมงานทุกท่าน

4. ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อภายในห้องจัดงาน

5. เปิดเครื่องฆ่าเชื้อ และเครื่องฟอกอากาศ

6. อาหารกลางวันและอาหารเบรคเป็นชุดอาหารเซ็ตต่อ 1 ท่าน 

7. สำหรับท่านที่เดินทางผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จำเป็นต้องเฝ้าระวังอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน ทำให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้ สามารถติดต่อขอคืนเงินกับทางสถาบัน ICTI ได้ทุกช่องทาง

 

= โดยทางสถาบัน ICTI ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้าร่วมงาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี มา ณ โอกาสนี้ =

 

ด้วยความห่วงใยจาก สถาบัน ICTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด