สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง ปี 2562

 

https://cache-igetweb-v2.mt108.info/uploads/images-cache/11855/filemanager/d7420b5ec973d8ffee5ebbbc188ae964.png

 

https://cache-igetweb-v2.mt108.info/uploads/images-cache/11855/filemanager/5cffa0305a944ea00f292ebaa1c97452.png

 

https://cache-igetweb-v2.mt108.info/uploads/images-cache/11855/filemanager/2bc21d640b3fb261551e303b766b7aa5.png