โครงการ depa mini Transformation Voucher คูปองดิจิทัลสำหรับ SMEs 
ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
   
พิเศษ!! ผู้ขอทุนเงินสนับสนุนโครงการ ท่านสามารถนำเอกสารหลักฐานการซื้อขาย จาก Provider
ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน มายื่นขอรับทุนสนับสนุนได้
https://cache-igetweb-v2.mt108.info/uploads/images-cache/11855/filemanager/89f5a04a52d20ae4a05e43173715091f.png


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โทรศัพท์ : 02-345-1072
E-mail     : icti.admin@gmail.com
@Line     : https://lin.ee/b1JqyoV