งาน OEM  Manufacturer Expo คือ งานแสดงสินค้าและบริการด้านธุรกิจรับจ้างการผลิตอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นระหว่างสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท NCC Exhibitor Organizer หรือ NEO ในการร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อเน้นสนับสนุนกลุ่มธุรกิจออนไลน์แบบอีคอมเมริซ์และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดนภายในงานประกอบไปด้วยกลุ่มสินค้าและกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการรับจ้างการผลิตแบบ OEM  โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีธุรกิจเสริมหรืออยากมีรายได้เสริมจากรายได้หลัก 

 

         งาน Expo 2018 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดยุคดิจิทัล และการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการรายย่อย


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ระดมผู้ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสินค้าชั้นนำกว่า 120 ราย จาก 7 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ได้รับความนิยมตลอดกาล ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารเสริม อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และแพกเกจเพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ที่ต้องการทำธุรกิจด้วยตนเองได้พบปะกับผู้รับจ้างผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน” 

 

 

ภายในงานประกอบไปด้วยผู้ประกอบการชั้นนำในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นทั้งผู้ผลิตและรับจ้างผลิต ได้แก่

·      อุตสาหกรรมอาหารเสริม

·      อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์

·      อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

·      อุตสาหกรรมเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องหนัง

·      อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และแพ๊คเกจ

·      อุตสาหกรรมโรงงานที่ผลิตแบรนด์

·      อุตสาหกรรมสินค้าสำเร็จรูป

 

โดยกิจกรรมภายในงานนิทรรศการ OEM Manufacturer Expo ประกอบไปด้วย

1. งานแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านธุรกิจการรับจ้างผลิตสินค้า

2. บูธนิทรรศการจากผู้ประกอบการที่รับจ้างผลิตสินค้า

3. พื้นที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐผู้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านการผลิต OEM

4. งานสัมมนาเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตลาดออนไลน์และตัวแทนผู้ประกอบการรับจ้างผลิต

5. พื้นที่สำหรับเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ

6. เวทีกิจกรรมต่างๆ จากส่วนกลาง

*** นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอหรือโปรโมชั่นและราคาพิเศษ จากผู้รับจ้างผลิตสินค้า