ศึกษาดูงงาน e-Factory

ต้นแบบโรงงานสุดไฮเทคแห่งยุค Industry 4.0
  • การประยุกต์ใช้ Automation and Robot ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน
  • เชื่อมต่อระบบ IoT กว่า 1,000 จุด จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการผลิตแบบ Real-Time
  • การวัดประสิทธิภาพการผลิต OEE Real-Time สู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
  • เทคโนโลยี e-Factory System Integration เชื่อมโยง Automation and Robot
  • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Transformation โดยใช้ Agile
ลงทะเบียน คลิก!!

 

สอบถามเพิ่มเติม คุณณัฐมาศ 089-796-7763