หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Low Cost Robot
สู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
สำหรับภาคอุตสาหกรมไทยอย่างเต็มรูปแบบ

Executive program for Implementing Low Cost Robotics and Automation System for SMEs

iRobot รุ่นที่ 4

ในวันที่ 7 พ.ค. – 5 มิ.ย. 64
(หลักสูตร 60 ชม. เรียนทุกวันศุกร์-เสาร์)
เวลา 08.30 น. - 16.00 น.   ณ โรงแรม s31 สุขุมวิท
Highlight
  • แนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยี Automation System and Low Cost  Robotics สำหรับ SMEs
  • การประยุกต์ใช้ และเชื่อมโยง Automation and Robot ที่เหมาะสมกับโรงงานของตนเอง
  • การพัฒนาและเชื่อมต่อเครื่องมือการควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติ Automation and Robot ที่สามารถ Monitor ได้อย่าง Real Time
  • การบริหารจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อมีการนำ Automation and Robot มาใช้ในองค์กร
  • เทคนิคการขอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน และสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากภาครัฐ เมื่อมีการนำ Automation and Robot มาใช้
  • การคำนวณจุดคุ้มทุนในการลงทุน Automation and Robot (ROI :Return on Investment  ผลตอบแทนจากการลงทุน)
  • ทีมที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตร และ Implementation Plan & Action Plan ของโรงงานตนเอง
  • พบกับ Live Demonstration พร้อมศึกษาดูงานโรงงานชั้นนำในประเทศ
ลงทะเบียน คลิกที่นี่
สมัครด่วน!! เหลือเพียง 10 ที่นั่ง

ราคาปกติ 69,000 บาท/ท่าน
สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่
สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 64
รับส่วนลด 2,000 บาท/ท่าน เหลือเพียง 67,000 บาท/ท่าน

***พิเศษ สำหรับศิษย์เก่า eDIT และ iRobot รับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาท 

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สามารถลดหย่อยภาษีได้สูงสุด 200%

ยกทัพวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม

ตัวจริงแนวหน้าระดับประเทศ
ลงทะเบียน คลิกที่นี่
สมัครด่วน!! เหลือเพียง 10 ที่นั่ง
ปรับเนื้อหาทันสมัย เข้ากับอุตสาหกรรมยุค 4.0

แบบ New Normal
ลงทะเบียน คลิกที่นี่
สมัครด่วน!! เหลือเพียง 10 ที่นั่ง
ราคาปกติ 69,000 บาท/ท่าน
สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่
สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 64
รับส่วนลด 2,000 บาท/ท่าน เหลือเพียง 67,000 บาท/ท่าน

***พิเศษ สำหรับศิษย์เก่า eDIT และ iRobot รับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาท 

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สามารถลดหย่อยภาษีได้สูงสุด 200%
เข้าสู่รุ่นที่ 4 การันตีคุณภาพหลักสูตร เนื้อหาแน่น

ผู้เข้าอบรมเต็มอัตรา ติดต่อกันถึง 3 ปี

รุ่นพี่รุ่นน้องสานสัมพันธ์ เกิดเครือข่ายธุรกิจ
ลงทะเบียน คลิกที่นี่
สมัครด่วน!! เหลือเพียง 10 ที่นั่ง

ราคาปกติ 69,000 บาท/ท่าน
สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่
สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 64
รับส่วนลด 2,000 บาท/ท่าน เหลือเพียง 67,000 บาท/ท่าน

***พิเศษ สำหรับศิษย์เก่า eDIT และ iRobot รับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาท 

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สามารถลดหย่อยภาษีได้สูงสุด 200%

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณณัฐมาศ 089-796-7763