แผนงาน / กิจกรรม

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

 

หลักสูตรด้าน INDUSTRY 4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Automation and Robotics (iRobot) รุ่นที่ 3

 

 

 10 - 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ Smart Factory and Data Analytics

               

P

P

P

P

                                                                       

3

หลักสูตร Executive Program in Digitalization Industry of Thailand (eDIT) รุ่นที่ 4

                                 

     8 - 12

                                                   

4

หลักสูตร Manufacturing Executions Systems (MES) for Industry 4.0 พร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ

                                                   

P

P

                                       

5

หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในไลน์การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน (PM - SCADA - OEE)

                                                               

P

P

P

P

                       

6

กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ ผลกระทบ 5G ที่มีต่อภาคอุตสาหกรรม (New World 5G Intelligent) พร้อมศึกษาดูงาน ณ หัวเว่ย (ประเทศไทย)

                       

P

P

P

P

                                                               

7

กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ IoT กุญแจสู่การยกระดับอุตสาหกรรมไทย (IoT Key Technology and Typical Application Solution) พร้อมศึกษาดูงาน ณ หัวเว่ย (ประเทศไทย)

                               

P

P

P

P

                                                       

8

กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ INDUSTRY TRANSFORMATION สัญจรส่วนภูมิภาค

                                                                                               
 

8.1 ภาคเหนือ จ.ลำปาง

       

4

                                                                                     
 

8.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา

                   

20

                                                                         
 

8.3 ภาคใต้ จ.สงขลา

                                 

12

                                                           
 

8.4 ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา

                                           

19

                                                 
 

8.5 ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร

                                                 

10

                                           
 

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการองค์กร

                                                                                               

1

หลักสูตรการ Implement ERP พร้อมกิจกรรมดูงานในประเทศ (หลักสูตร 3 วัน)

               

P

P

P

P

                                                                       

2

หลักสูตรระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) พร้อมกิจกรรมดูงานในประเทศ (หลักสูตร 3 วัน)

                                     

P

P

                                                     

3

หลักสูตรการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ MRP (Material Resource Planning) พร้อมกิจกรรมดูงานในประเทศ (หลักสูตร 3 วัน)

                                                                               

P

P

           

 

หลักสูตรด้านการตลาดและการขาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ การทำการตลาดด้วย VDO Content and Viral Clip Marketing พร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ (หลักสูตร 2 วัน)

           

P

P

                                                                               

2

กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ เรียนรู้เทคนิค LINE OA และ Facebook พร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ (หลักสูตร 2 วัน)

               

P

P

P

P

                                                                       

3

กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ เทคนิคการทำการตลาดบน YouTube

                     

24

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรด้านการตลาดและการขาย (ต่อ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

หลักสูตร New Digital Tools สำหรับการทำการตลาดและการขายพร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ (หลักสูตร 2 วัน)

                               

P

P

P

P

                                                       

5

กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ การประยุกต์ใช้และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วย POWER BI

                                       

P

P

P

P

                                               

6

กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ เรียนรู้เครื่องมือการออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ (หลักสูตร 2 วัน)

                                               

P

P

                                           

7

กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ เทคนิคการทำตลาดบน E-COMMERCE พร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ (หลักสูตร 2 วัน)

                                                   

P

P

                                       

8

กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ 3D Printing & Solid work

                                                       

P

P

P

P

                               

9

กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ การทำ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint

                                                       

P

P

P

P

                               

 

กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ
 /
OPEN HOUSE

                                                                                               

1

ทริปศึกษาดูงานด้าน Smart Farm & Smart Factory เชียงใหม่ เชียงราย
  (4 วัน 3 คืน)

     

29-1

                                                                                     

2

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า บมจ. SCG Logistics

           

19

                                                                                 

3

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร บมจ. บางจาก

                       

P

P

P

P

                                                               

4

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประยุกต์ใช้ IoT ในภาคอุตสาหกรรม (อยู่ระหว่างประสานงาน)

                               

P

P

P

P

                                                       

5

ทริปศึกษาดูงานด้าน Smart Farm & Food Processing ในภาคอีสานหรือภาคใต้ 
(4 วัน 3 คืน)
(อยู่ระหว่างประสานงาน)

                                                       

P

P

P

P

                               

6

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารภาคการผลิต บจก. แสตนดาร์ดแคน

                                               

P

P

P

P

                                       

7

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการตลาดบน
E-COMMERCE
บจก. เขาช่อง

                                                       

P

P

P

P

                               

8

ทริปศึกษาดูงานด้าน Smart Farm & Digital Branding จ.นครราชสีมา จ.สระบุรี(4 วัน 3 คืน) (อยู่ระหว่างประสานงาน)

                                                                       

P

P

P

P

               

9

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ณ TOYOTA

                                                                               

P

P

P

P

       
 

กิจกรรมต่างประเทศ

                                                                                               

1

ทริปศึกษาดูงาน Smart Manufacturing & Factories for Future Industry ประเทศญี่ปุ่น

 

13-19

                                                                                         

2

ทริปศึกษาดูงาน Shenzhen's Innovation Technologies Beyond Future ประเทศจีน

                     

30

-3

                                                                     

3

ทริปศึกษาดูงาน Vietnam The New Era of Dynamic Manufacturing ประเทศเวียดนาม

                                                                   

P

P

P

P

                   

4

ทริปศึกษาดูงาน Smart Factory for New Technology Advantages ประเทศญี่ปุ่น

                                                                               

P

P

P

P

       
 

EXPO

                                                                                               

1

กิจกรรม OEM Manufacturer Expo 2020

                                       

4-6

                                                   

2

กิจกรรม Smart Energy Expo 2020

                                             

25

                                               

3

กิจกรรม Industries IoT Solution Expo 2020

                                                                           

P

P